image_print

Reglementen

Examenreglement video- assessment MfN- registermediator

In het examenreglement staan de door de examencommissie vastgestelde regelingen omtrent het video- assessment. Klik hier om het examenreglement video- assessment MfN- registermediator in te zien.

 

Reglement klachten en bezwaar video- assessment

In het reglement staan de procedures omtrent het indienen van een klacht, bezwaar en beroep omschreven. Klik hier om het reglement klachten en bezwaar video-assessment in te zien.

 

Deelnamevoorwaarden

 1. Een kandidaat kan alleen dan de video inzenden indien aan elk van de hieronder genoemde voorwaarden is voldaan.
 2. De kandidaat heeft met goed gevolg een basisopleiding mediation bij een door de MfN erkend instituut afgerond en het theorie-examen met succes afgelegd.
 3. Inzendingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het is de kandidaat niet toegestaan zich voor een herkansing op te geven indien het eerste assessment nog niet is afgelegd of als er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt.
 4. Indien een kandidaat binnen twee weken na inzending van de video geen bevestiging heeft ontvangen, dient hij/zij onverwijld contact op te nemen met de examenorganisatie.
 5. Het insturen van een video betekent een definitieve opdrachtverstrekking tot beoordeling. Annuleren is niet mogelijk.
 6. De kosten van de beoordeling van het video-assessment worden per 1 januari en/of per 1 juli bekend gemaakt op onze website.
 7. De betaling dient binnen twee weken te geschieden. Bij het niet betalen binnen de termijn wordt een herinnering verstuurd. Er wordt geen bevestiging van ontvangst van de betaling verzonden.
 8. De termijn van beoordeling van de video is in principe vijf weken. Indien de kandidaat een eigen instituutsassessor heeft aangevraagd, dan is de termijn van beoordeling afhankelijk van de beschikbaarheid van betreffende assessor.
 9. De uitslag wordt uitsluitend schriftelijk aan de kandidaat verstrekt. De kandidaat ontvangt de eindscore en de lijst van 10 of 11 scores (afhankelijk van het wel of niet van toepassing zijn de competentie 5c). Over de uitslag kan noch mondeling noch schriftelijk worden gecorrespondeerd met de examenorganisatie.
 10. De kandidaat gaat ermee akkoord dat, indien hij/zij voor zowel het theorie-examen als het assessment (live of video) is geslaagd, Intop dit samen met de NAW-gegevens van de kandidaat doorgeeft aan de MfN zodat zij de kandidaat kunnen benaderen voor registratie in het MfN-register.
 11. De kandidaat is bekend en gaat akkoord met hetgeen is gesteld in deze voorwaarden, het examenreglement video-assessment en het reglement klachten en bezwaar video-assessment.

2022v2

image_print