image_print

Instructie casuïstiek & acteurs

Opname video-assessment bij een opleidingsinstituut

De meeste kandidaten die opteren voor een video-assessment kiezen ervoor de opname te laten maken bij een MfN erkend opleidingsinstituut. Intop kan als onafhankelijk exameninstituut geen advies geven bij het maken van uw keuze voor een opleidingsinstituut. Een advies van Intop aan de opleidingsinstituten is om te werken met ervaren examen-acteurs en een opname met een groepje medecursisten raden wij ten zeerste af.

Tijdens het assessment gaat het erom dat de kandidaat kan laten zien dat hij/zij een bekwaam mediator is. De vaardigheden als mediator kunnen worden getoond in een realistische conflictsituatie waarbij er conflictcommunicatie is tussen de partijen. Hierbij spelen de acteurs, gesteund door een reële casus, een cruciale rol omdat zij op een invoelbare manier moeten reageren op de interventies van de mediator en de reacties van de wederpartij.

Casuïstiek

 • Uitgangspunt voor acteurs;
 • Er moet sprake zijn van een echt conflict waarvan verondersteld kan worden dat je hiervoor naar mediator gaat;
 • Accent op de omschrijving van gevoelens (niet: uitgebreid script);
 • Nieuwe casus voor de mediator;
 • Rekening houdend met combinatie leeftijden en seksen acteurs.


Acteurs

 • Algemeen
  • Gelegenheid geven aan kandidaat om vaardigheid als mediator te demonstreren;
  • Gedrag laten zien dat kenmerkend is voor mensen die met elkaar in conflict zijn;
  • Reageren op interventies mediator (evt. 'doorbraken' moeten invoelbaar zijn);
 • Conflictinteractie
  • Het lukt niet meer om effectief met de ander te praten; uit wanhoop bij mediator;
  • Onvrede met de situatie;
  • Kennis van gedragingen die typerend zijn voor mensen die met elkaar in conflict zijn;
   • Kenmerken conflictcommunicatie: verwijten en beschuldigingen, niet luisteren, niet op elkaar ingaan, niet geïnteresseerd in de ander, afwijzen, interrumperen, door elkaar heen praten;
   • Verschillende soorten communicatie, gedragingen en gevoelens laten zien; op natuurlijke manier binnen interactieproces.
 • Moeilijk genoeg en niet te moeilijk;
  • Op een geloofwaardige manier reageren op interventies van de mediator;
  • Mogelijkheid van tevoren afspreken dat één van de acteurs zich op gegeven moment bijv. agressief, kwetsend of zeurderig opstelt;
  • Eigen verhaal vertellen en – alleen op verzoek van de mediator – informatie verschaffen met voldoende details (niet te) om een indruk te geven van het conflict;
  • Het niet te gemakkelijk eens worden; de kandidaat de gelegenheid geven om partijen te motiveren.

 

 

Voor de volledige instructie download het volgende PDF bestand: instructie casuïstiek.

image_print