1

Informatie

Informatie video- assessment

Procedure

De kandidaat kan per WeTransfer een video ter beoordeling insturen. Deze video moet aan de voorwaarden voldoen zoals vermeld in de handleiding.

Na aanmelding via het online- aanmeldformulier en ontvangst van de video per WeTransfer met kopie identiteitsbewijs*, casusbeschrijving en vrijgaveverklaring wordt een deelname video- assessment aangemaakt. De kandidaat ontvangt vervolgens een bevestigingsbrief met een factuur voor het video- assessment.

Het insturen van een video betekent een definitieve opdrachtverstrekking.

De termijn van de beoordeling is vijf weken na ontvangst. Indien er een instituutsassessor is aangevraagd, dan is de termijn van beoordeling afhankelijk van de beschikbaarheid van betreffende assessor; er is dan geen maximum termijn. De uitslag van het video-assessment wordt per post verstuurd.

De beoordeling van de video geschiedt door twee assessoren overeenkomstig de beoordeling van het live-assessment.

Om te slagen wordt beoordeeld of de kandidaat aan de gestelde norm van minimaal 30/33 punten heeft voldaan. De kandidaat ontvangt schriftelijk de uitslag van de beoordeling met vermelding van de punten die zijn behaald bij de 10/11 gedragscriteria.

Kandidaten die niet geslaagd zijn kunnen opnieuw een video inzenden. Dit geschiedt op dezelfde wijze als de eerste aanmelding.

 

Instituutsassessor

De handelingen van de kandidaat worden door twee assessoren beoordeeld. Het betreffen twee onafhankelijke assessoren óf één onafhankelijke assessor en één instituutsassessor. Een instituutsassessor kan worden aangevraagd door de kandidaat. De kandidaat dient vooraf aan de aanvraag toestemming te hebben verkregen van de instituutsassessor. Een instituutsassessor is een assessor die verbonden is aan de basisopleiding die de betreffende kandidaat heeft gevolgd.


Kosten video- assessment

In de tarievenlijst staan de kosten voor het video- assessment en een eventuele herkansing. Deze kosten dienen binnen 2 weken na bevestiging te zijn voldaan.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over onder andere de slagingspercentages zie ons jaarverslag en onze tevredenheidsonderzoeken.

 

Aanmelden

Wilt u zich direct aanmelden klik dan hier.

 

 

* Let op! U dient het BSN af te schermen. Na beoordeling van de video wordt de kopie van het legitimatiebewijs vernietigd door Intop Mediationtoets.