image_print

Eind- en toetstermen

Video-assessment

Het examen bestaat uit een assessment. De kandidaat moet mediëren bij een conflict (rollenspel). Op basis van 11 gedragscriteria wordt de kandidaat door twee assessoren beoordeeld.

 

Eindtermen m.b.t. werkrelatie:

 • Vertrouwen opwekken: Blijkt de mediator in staat te zijn een respectvolle en vertrouwvolle werkrelatie op te bouwen met de deelnemers?
 • Beroepsethiek: Behandelt de mediator de deelnemers op een professionele wijze met in achtneming van de gedragscode en beroepsethiek voor mediators?
 • Onpartijdigheid / hanteren (machts)ongelijkheid: Blijkt de mediator in staat te zijn beide partijen onpartijdig te behandelen, zodat ze op gelijkwaardige wijze kunnen participeren, ongeacht eventuele machtsongelijkheid?

 

Eindtermen m.b.t. het motiveren voor mediation:

 • Motiveren voor mediation: Blijkt de mediator in staat te bevorderen dat de partijen zich gezamenlijk gaan inspannen en gaan samenwerken?
 • Zelfbeschikking (t.o. directiviteit): Blijkt de mediator in staat te zijn om te bevorderen dat de deelnemers het proces steeds meer in eigen hand gaan nemen, bijstellen en aan hun eigen wensen aanpassen?

 

Eindtermen m.b.t. onderlinge communicatie:

 • Begrip bevorderen: Blijkt de mediator in staat te zijn om te bevorderen dat de partijen beter onderling gaan communiceren, en dat hun onderling begrip wordt vergroot?
 • Omgaan met conflicten en emoties: Blijkt de mediator in staat te zijn om te bevorderen dat de partijen op een productieve wijze met conflicten en emoties om kunnen gaan?

 

Eindterm m.b.t. agenda en procedures:

 • Blijkt de mediator in staat te zijn om te bevorderen dat volgens heldere en duidelijke procedures voortgang wordt gemaakt?

 

Eindtermen m.b.t. het behandelen van conflictkwesties:

 • Conflictkwesties verhelderen en vaststellen: Blijkt de mediator in staat te zijn om voor de deelnemers een kader te scheppen waarbinnen ze de benodigde informatie kunnen opsporen en de conflictkwesties duidelijk kunnen krijgen?
 • Behandelen van conflictkwesties: inventariseren van onderliggende belangen: Geeft de mediator blijk van zijn vermogen om deelnemers te helpen onderliggende processen bespreekbaar te maken en hun onderliggende belangen te exploreren?
 • Zoeken naar mogelijke adequate oplossingen en komen tot besluiten: Geeft de mediator blijk van zijn vermogen om partijen creatieve opties te laten verzinnen en heldere oplossingen te vinden voor hun belangrijkste conflictkwesties?
image_print