1

Reglementen

Reglementen

Examenreglement theorie- examen MfN- registermediator

In het examenreglement staan de door de examencommissie vastgestelde regelingen omtrent het theorie- examen. Klik hier om het examenreglement theorie- examen MfN- registermediator in te zien.

 

Reglement klachten en bezwaar theorie- examen

In het reglement staan de procedures omtrent het indienen van een klacht, bezwaar en beroep omschreven. Klik hier om het reglement klachten en bezwaar theorie- examen in te zien.