image_print

Noodzakelijke literatuur

In de eind- en toetstermen is gedetailleerd aangegeven welke kennis wordt vereist. Alle examenvragen zijn gebaseerd op onderstaande literatuur. Het wordt aanbevolen deze literatuur goed te bestuderen.

Noodzakelijke literatuur: 

Handboek Mediation, 6e herziene druk, onder redactie van A.F.M. Brenninkmeijer (hoofdredacteur), H.J. Bonenkamp, K. van Oyen, H.C.M. Prein. Den Haag: Sdu uitgevers, 2017 (ISBN 9789012399456)
Voorkant van het boek: Juridische aspecten van Mediation 5e herziene druk
Juridische aspecten van mediation, 5e herziene druk, E. Schutte, J. Spierdijk. Den Haag: Sdu uitgevers 2021
(ISBN 9789012406567)
Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator, 7e herziene druk, H.C.M. Prein. Den Haag: Sdu uitgevers, 2020 (ISBN 9789012406499)
De teksten van de MfN-reglementen en -modellen (zie o.a. de MfN-website): - MfN Gedragsregels - MfN Klachtenregeling - Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators - MfN Mediation Reglement - Model Mediationovereenkomst - MfN Statuut voor de interne mediator - MfN model Geheimhoudingsverklaring - MfN Model Mediationclausule. (LET OP: In verband met de verschijningsdatum van de boeken kunnen de daarin besproken reglementen en modellen afwijken van de actuele reglementen en modellen. In dat geval zijn de meest actuele reglementen en modellen van toepassing.)

 

Achtergrondinformatie/naslagwerk:

  • Benaderingen en inspiratiebronnen van mediation, Dr. H.C.M. Prein. Den Haag Sdu uitgevers (ISBN 90-12-11271-0)

 

Voor informatie over de verkrijgbaarheid, prijzen en voorgenomen herdrukken kunt u de uitgever raadplegen.

image_print