image_print

Instructie theorie-examen

Instructie Theorie-examen mediator

 1. Het examen begint na het voorlezen van de exameninstructie door de toezichthouder. U heeft 2 uur de tijd om het examen te maken. Tien minuten voor de eindtijd meldt de toezichthouder dat de laatste 10 minuten examentijd zijn ingegaan.
 2. Uw achternaam en uw voorletters, uw geboortedatum en uw handtekening invullen links boven­in op het antwoordformulier.
 3. Het deelnamenummer dat op de envelop staat vermeld met potlood invullen in het vak rechtsbo­ven op het antwoordformulier. Let op: Ieder cijfer uit uw deelnamenummer invullen op een aparte regel. Zo vult u het eerste cijfer in op het vakje op de eerste regel onder het desbetreffende getal en zo verder.
 4. Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen met ieder vier antwoordmogelijkheden, namelijk A, B, C of D. Het antwoordvakje van het door u gekozen antwoord maakt u zwart. De overige vakjes laat u blanco. Het antwoord op vraag 1 vult u in bij nummer 1 van het antwoordformulier. Het examen eindigt bij nummer 50 op het antwoordformulier.
 5. Het antwoordformulier met potlood invullen. Eventuele vergissingen goed uitgummen. I.v.m. de automatische verwerking van de antwoordformulieren mag u geen aantekeningen e.d. op het antwoordformulier maken. In het examenboekje mogen wel aantekeningen worden gemaakt.
 6. Het is niet toegestaan telefoon, boeken, syllabi, kladpapier of ander materiaal op uw tafel te hebben liggen. U dient deze voorwerpen op te bergen in uw tas. Telefoon en overige apparatuur moeten uitgeschakeld zijn.
 7. Uw identiteitsbewijs dient op de hoek van uw tafel te liggen ter controle door de toezichthouder.
 8. Op het moment dat het examen begint mag er niet meer worden gesproken: indien er vragen zijn s.v.p. uw hand opsteken.
 9. De examenopgaven zijn geheim. Als u klaar bent met het examen moet u alle uitgedeelde formulieren weer inleveren bij de toezichthouders: het examenboekje, het antwoordformulier, de exameninstructie én de envelop. Deze controleert de formulieren en daarna kunt u de zaal verlaten.
 10. U dient zich te onthouden van alles wat de correcte gang van zaken tijdens het examen belemmert.
 11. De examenafname geschiedt conform het examenreglement schriftelijk theorie-examen MfN registermediator. Het examenreglement ligt ter inzage bij de toezichthouder.
 12. Aan de binnenzijde van de omslag van het examenboekje kunt u eventueel aangeven dat u een vraag/vragen onjuist acht. Indien bij de uitslagverstrekking blijkt dat u het examen niet heeft behaald, kunt u conform het reglement Klachten en Bezwaar schriftelijk bezwaar indienen tegen de uitslag op grond van deze vraag/vragen. Ter onderbouwing van uw bezwaar, krijgt u uitsluitend inzage in de vraag/vragen die u onjuist acht. De kosten van bezwaar voor een bezwaarschrift per meerkeuzevraag zijn vermeld in de tarievenlijst.
 13. Over de uitslag kan met de examenorganisatie niet worden gecorrespondeerd.
 14. U ontvangt binnen 3 weken na afloop van het examen schriftelijk bericht over de uitslag.
image_print