image_print

Informatie theorie-examen

Het theorie-examen mediator wordt schriftelijk afgenomen en bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Deze vragen hebben 4 antwoordmogelijkheden. De kandidaat heeft 2 uur de tijd om het examen te maken.

Om voor het examen te slagen wordt beoordeeld of de kandidaat aan de gestelde norm van minimaal 36 goed beantwoorde vragen heeft voldaan. De kandidaat ontvangt schriftelijk de uitslag van het examen met daarbij vermeld het aantal goed beantwoorde vragen.

Kandidaten die niet geslaagd zijn voor het examen kunnen zich opnieuw inschrijven voor een volgend examen. Dit geschiedt op dezelfde wijze als de eerste aanmelding.

Kosten schriftelijk theorie-examen mediator

In de tarievenlijst staan de kosten voor het theorie- examen en een eventuele herkansing. Deze kosten dienen binnen 2 weken na bevestiging te zijn voldaan.

image_print