image_print

Informatie theorie-examen

Het theorie-examen mediator bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Deze vragen hebben 4 antwoordmogelijkheden. De kandidaat heeft 2 uur de tijd om het examen te maken. Om voor het examen te slagen wordt beoordeeld of de kandidaat aan de gestelde norm van minimaal 36 goed beantwoorde vragen heeft voldaan. In de tarievenlijst staan de kosten voor het theorie-examen.

U kunt op het kantoor van Intop in Hilversum een digitaal examen doen. U krijgt papier om tijdens het examen aantekeningen te maken, maar u mag die aantekeningen niet mee naar huis nemen. U moet dit inleveren bij de toezichthouder. Het is de kandidaten toegestaan eten en drinken mee te nemen in de examenkamer. U ziet bij het afsluiten van de digitale examen meteen de score. Binnen ongeveer 5 minuten ontvangt u ook de uitslagbrief en, indien u bent geslaagd, ook het officiële certificaat “Theorie-Examen MfN – Registermediator”. Het kantoor van Intop is ongeveer 5 minuten lopen vanaf de achterzijde van het treinstation “Hilversum”. Er is mogelijkheid om in de nabijheid gratis te parkeren

U kunt ook het digitaal theorie-examen doen op één van de gecertificeerde Exam-Centra. Deze externe locaties zijn: Arnhem, Amsterdam, Amersfoort, Rotterdam en Utrecht. Op de externe locaties is eten en drinken in de examenzaal niet toegestaan. U krijgt papier om tijdens het examen aantekeningen te maken, maar u mag die aantekeningen niet mee naar huis nemen. De kandidaat krijgt na afloop de behaalde score te zien op het beeldscherm. De schriftelijke uitslag wordt na ongeveer twee weken, per post naar de kandidaat verstuurd. Indien u bent geslaagd ontvangt u ook het officiële certificaat “Theorie-Examen MfN – Registermediator”.

Uitsluitend op het kantoor in Hilversum is de mogelijkheid voor de kandidaten om hun theorie-examen te maken met een papieren examenboekje waarin aantekeningen mogen worden gemaakt. U mag het boekje na afloop niet mee naar huis nemen, dat moet u inleveren bij de toezichthouder. Het is de kandidaten toegestaan eten en drinken mee te nemen in de examenkamer. U ontvangt binnen 10 minuten na inlevering van het scoreformulier de uitslag. Ook ontvangt u ook de uitslagbrief en, indien u bent geslaagd, ook het officiële certificaat “Theorie-Examen MfN – Registermediator”. Indien u wenst deel te nemen aan het theorie-examen met een papieren boekje dient u nadat u zich heeft aangemeld met het online aanmeldformulier een mail te sturen naar info@mediationtoets.nl waarin u aangeeft dat u kiest voor de papieren versie.

Kandidaten die niet geslaagd zijn voor het theorie-examen kunnen zich opnieuw inschrijven voor een volgend examen.

Kandidaten die wel geslaagd zijn voor het theorie-examen worden toegelaten tot het live- of video-assessment.

Voor meer informatie over onder andere de slagingspercentages zie ons jaarverslag en onze tevredenheidsonderzoeken.

Wilt u zich direct aanmelden klik dan hier.

image_print