Geen inzage examen

Geen inzage examen

Geen inzage theorie-examen

Er is geen mogelijkheid tot inzage in het theorie-examen mediator.

 

Op basis van statistische gegevens een kwalitatief goed examen

De examens en scores zijn objectief en een kandidaat zakt als hij/zij niet aan de norm voldoet. De vragen die in het theorie-examen gesteld worden dienen geheim te blijven. Indien wij na het examen de vragen openbaar zouden maken, zouden er iedere keer nieuwe vragen moeten worden ontwikkeld. Dit heeft tot gevolg dat er geen goede betrouwbare statistische gegevens kunnen worden verkregen en er niet kan worden vastgesteld of de vragen voldoen aan de daartoe gestelde eisen. M.a.w. de geheimhouding dient er toe om op basis van de statistische gegevens van de vragen een kwalitatief goed examen te kunnen samenstellen. Wij verkrijgen statistische gegevens over de examens waaruit o.a. blijkt in hoeverre "goede" kandidaten de goede antwoorden kiezen en waaruit ook de bijdrage van een vraag aan het discriminerend vermogen van het examen blijkt.

 

Doel examinering: selectie-instrument

De mediation examinering heeft uitsluitend tot doel vast te stellen of een kandidaat bekwaam is en heeft geen educatieve doelstelling. Het examen dient dus geen didactisch doel, zoals bij tussentijdse toetsen in het onderwijs. Het is een selectietoets om vast te stellen of kandidaten voldoen aan de gestelde eind- en toetstermen van een bekwaam mediator. Men voldoet wel of niet aan de norm. De bedoeling is dat kandidaten integraal de hele stof bestuderen en niet uitsluitend examenvragen uit hun hoofd leren.

 

Hoge foutscore is verspreid over de eindtermen

In het verleden is onderzoek gedaan naar de foutscores van kandidaten. Er worden 50 vragen gesteld over de 6 eindtermen. Dit betekent dat er slechts een beperkt aantal vragen per eindterm kan worden gesteld. De eindtermen zijn onderling zeer verweven. Uit onderzoek naar de scores blijkt dat indien de kandidaat een hoge foutscore heeft dit altijd verspreid is over alle eindtermen. Bovendien is het niet zinvol om slechts die delen te bestuderen waarin fouten zijn gemaakt. Een herkanser krijgt immers een nieuw examen waarbij er vragen kunnen worden gesteld over onderwerpen die in het eerste examen niet zijn gevraagd.