image_print

Deelnamevoorwaarden theorie- examen

Afname op kantoor van Intop Mediationtoets te Hilversum

 1. Een kandidaat kan alleen dan het theorie-examen afleggen indien aan elk van de hieronder genoemde voorwaarden is voldaan.
 2. De kandidaat moet een door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) erkende basisopleiding mediation met goed gevolg hebben afgesloten. Voor kandidaten die de opleiding voor 1 januari 2020 hebben afgerond geldt de tweejaarstermijn. Dit houdt in dat de opleiding niet langer dan twee jaar geleden is afgerond of dat er uitstel is verleend door examenorganisatie Intop Mediationtoets (Intop)/MfN voor deelname aan het theorie-examen.
 3. Aanmelding voor het theorie-examen geschiedt door middel van een daarvoor bestemd aanmeldingsformulier. Uitsluitend aanmeldingen die volledig zijn ingevuld, worden door de examenorganisatie in behandeling genomen. Aanmelding biedt geen garantie tot plaatsing; plaatsing geschiedt op basis van beschikbaarheid, e.e.a. ter beoordeling van Intop.
 4. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het is de kandidaat niet toegestaan zich voor een herkansing op te geven indien de uitslag nog niet bekend is of als er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt.
 5. Indien een kandidaat niet uiterlijk twee dagen voorafgaand aan het theorie-examen een bevestiging heeft ontvangen, dient hij/zij onverwijld contact op te nemen met Intop. In de bevestiging staat onder meer aangegeven:
  • Het tijdstip waarop de kandidaat verwacht wordt aanwezig te zijn en waarop het theorie-examen begint;
  • Informatie over het verloop van het theorie-examen en de totale duur van het theorie-examen;
  • Informatie over de gegevens die door de kandidaat dienen te worden meegebracht.
 6. Door de aanmelding ontstaat de betalingsverplichting van de examenkosten. De kosten van het theorie-examen worden per 1 januari en/of per 1 juli bekend gemaakt op de website.
 7. Bij de aanmelding is het mogelijk om direct met iDeal te betalen. Bij de bevestiging ontvangt u de factuur met daarin vermeldt de reeds betaalde kosten. Indien u heeft gekozen voor een betaling per overboeking dan ontvangt u bij de bevestiging de factuur met daarin vermeldt de verschuldigde kosten. De betaling dient binnen twee weken te geschieden. Indien tussen de datum van aanmelding en de datum van het theorie-examen minder dan twee weken ligt, dient de betaling in ieder geval een dag voorafgaand aan het theorie-examen door Intop te zijn ontvangen. Er wordt geen bevestiging van ontvangst van de betaling verzonden.
 8. Annulering/wijziging van de inschrijving kan uitsluitend per e-mail geschieden. De annulering/wijziging wordt binnen vijf werkdagen schriftelijk bevestigd. Het is in de week voorafgaand aan het examen niet meer mogelijk om te annuleren of te wijzigen. Een wijziging van de inschrijving laat de oorspronkelijke betalingsverplichting van de kandidaat onverlet.
 9. De examenvragen zijn het onvervreemdbaar eigendom van Intop Mediationtoets. Alle auteursrechten en databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Al deze examenvragen zijn vertrouwelijk en geheim. Géén van deze vragen mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, mondelinge overbrenging of enige andere manier, zonder toestemming vooraf van Intop.
 10. De kandidaat ontvangt binnen twee weken na het afleggen van het theorie-examen schriftelijk de uitslag. De kandidaat is geslaagd met een minimale score van 36 punten. Over de uitslag kan noch mondeling noch schriftelijk worden gecorrespondeerd met Intop. Bezwaar en/of klachten kunnen worden ingediend volgens de procedure omschreven in het reglement klachten en bezwaar theorie-examen.
 11. De kandidaat gaat ermee akkoord dat, indien hij/zij voor zowel het theorie-examen als het assessment (live of video) is geslaagd, Intop dit samen met de NAW-gegevens van de kandidaat doorgeeft aan de MfN zodat zij de kandidaat kunnen benaderen voor registratie in het MfN-register.
 12. De kandidaat is bekend en gaat akkoord met hetgeen is gesteld in deze voorwaarden, het examenreglement theorie- examen en het reglement klachten en bezwaar theorie-examen.

2020v1

 

Deelnamevoorwaarden digitale afname theorie-examen mediator bij een Exam-Center

 1. Een kandidaat kan alleen dan het theorie-examen afleggen indien aan elk van de hieronder genoemde voorwaarden is voldaan.
 2. De kandidaat moet een door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) erkende basisopleiding mediation met goed gevolg hebben afgesloten. Voor kandidaten die de opleiding voor 1 januari 2020 hebben afgerond geldt de tweejaarstermijn. Dit houdt in dat de opleiding niet langer dan twee jaar geleden is afgerond of dat er uitstel is verleend door examenorganisatie Intop Mediationtoets (Intop)/MfN voor deelname aan het theorie-examen.
 3. Aanmelding voor het theorie-examen geschiedt door middel van een daarvoor bestemd online aanmeldingsformulier. U kiest uit één van de locaties een voor u gewenste datum en tijdstip.
 4. Door de aanmelding/boeking ontstaat de betalingsverplichting van de examenkosten. Voor de deelname aan het theorie-examen gelden de betalingsvoorwaarden van Intop/exam-center.
 5. Het is de kandidaat niet toegestaan zich voor een herkansing op te geven indien de uitslag nog niet bekend is of als er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt.
 6. De kosten van het theorie-examen worden per 1 januari en/of per 1 juli bekend gemaakt op de website van Intop.
 1. Annuleren/wijzigen van de examenboeking kan uitsluitend geschieden middels de link in de examenbevestiging en kan tot en met acht dagen voorafgaand aan de examendatum. De kosten van annulering/wijziging (ook in geval van bijzondere omstandigheden) treft u aan op onze tarievenlijst.
 2. Bij betaling door middel van een factuuradres kiest u voor de optie ‘BankTransfer’ en dient u een datum te boeken die verder dan veertien dagen vooruit ligt. Indien u een examendatum kiest binnen veertien dagen na aanmelding dient de betaling direct online door middel van iDeal te worden voldaan.
 3. De examenvragen zijn het onvervreemdbaar eigendom van Intop. Alle auteursrechten en databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Al deze vragen zijn vertrouwelijk en geheim. Géén van deze examenvragen mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, mondelinge overbrenging of enige andere manier, zonder toestemming vooraf van Intop.
 4. Aan het eind van het theorie-examen verschijnt de score op het beeldscherm. De kandidaat is geslaagd met een minimale score van 36 punten.
 5. Binnen twee weken na het afleggen van het theorie-examen ontvangt de kandidaat schriftelijk de uitslag. Over de uitslag kan noch mondeling noch schriftelijk worden gecorrespondeerd met de examenorganisatie.
 6. De kandidaat gaat ermee akkoord dat, indien hij/zij voor zowel het theorie-examen als het assessment (live of video) is geslaagd, Intop dit samen met de NAW-gegevens van de kandidaat doorgeeft aan de MfN zodat zij de kandidaat kunnen benaderen voor registratie in het MfN-register.
 7. De kandidaat is bekend en gaat akkoord met hetgeen is gesteld in deze voorwaarden, het examenreglement theorie- examen en het reglement klachten en bezwaar theorie-examen.

2020v1

image_print