image_print

Aanbevolen stof

In de eind- en toetstermen is gedetailleerd aangegeven welke kennis wordt vereist. Teneinde kandidaten richting te geven welke stof als relevante voorbereiding zou kunnen dienen ter voorbereiding op het theorie- examen wordt er literatuur aanbevolen.

De aanbevolen literatuur: 

Handboek Mediation, 6e herziene druk, onder redactie van A.F.M. Brenninkmeijer (hoofdredacteur), H.J. Bonenkamp, K. van Oyen, H.C.M. Prein. Den Haag: Sdu uitgevers, 2017 (ISBN 9789012399456)
Juridische aspecten van mediation, 4e herziene druk, E. Schutte, J. Spierdijk. Den Haag: Sdu uitgevers, 2017 (ISBN 97890 1239 885 5)
Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator, 6e herziene druk, H.C.M. Prein. Den Haag: Sdu uitgevers, 2017 (ISBN 9789012398831)
of
Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator, 7e herziene druk, H.C.M. Prein. Den Haag: Sdu uitgevers, 2020 (ISBN 978 90 12 40649 9)
De teksten van de MfN-reglementen en -modellen (zie o.a. de MfN-website): - MfN Gedragsregels - MfN Klachtenregeling - Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators - MfN Mediation Reglement - Model Mediationovereenkomst - MfN Statuut voor de interne mediator - MfN model Geheimhoudingsverklaring - MfN Model Mediationclausule. (LET OP: In verband met de verschijningsdatum van de boeken kunnen de daarin besproken reglementen en modellen afwijken van de actuele reglementen en modellen. In dat geval zijn de meest actuele reglementen en modellen van toepassing.)

Achtergrondinformatie/naslagwerk:

  • Benaderingen en inspiratiebronnen van mediation, Dr. H.C.M. Prein. Den Haag Sdu uitgevers (ISBN 90-12-11271-0)

Voor informatie over de verkrijgbaarheid, prijzen en voorgenomen herdrukken kunt u de uitgever raadplegen.

image_print