image_print

Jaarverslag

2017
In het jaarverslag 2017 worden de resultaten weergegeven van de examinering in 2017, de werkwijze van de examencommissie, een toelichting op de statistische analyse, de kwaliteitsborging en het aantal klachten en bezwaren. Om het jaarverslag te downloaden klik hier.

Hieronder een korte samenvatting van de slagingspercentages per examen.

Theorie-examen
In 2017 was het totale slagingspercentage 88% Er zijn in totaal 474 kandidaten geslaagd.

Assessments
Het totale slagingspercentage voor de assessments in 2017 was 78,2%. Er zijn in totaal 288 geslaagden.

Bij het live assessment in 2017 was het slagingspercentage 81,2%. Bij het video-assessment in 2017 was het slagingspercentage 76,5%.

Tevredenheidsonderzoeken
Intop Mediationtoets heeft in 2017 tevredenheidsonderzoeken gehouden bij kandidaten aan de examens. De resultaten zijn weergegeven in een verslag en zijn te downloaden via bijgaande link.

De examencommissie heeft geconstateerd dat de kandidaten vinden dat de examens op een goede/zeer goede wijze zijn georganiseerd.

Het jaarverslag is vastgesteld door de examencommissie en aangeboden aan het SKM- bestuur.

image_print