image_print

Jaarverslag

2018
In het jaarverslag 2018 worden de resultaten weergegeven van de examinering in 2018, de werkwijze van de examencommissie, een toelichting op de statistische analyse, de kwaliteitsborging en het aantal klachten en bezwaren. Om het jaarverslag te downloaden klik hier.

Hieronder een korte samenvatting van de slagingspercentages per examen.

Theorie-examen
In 2018 was het totale slagingspercentage 91% Er zijn in totaal 446 kandidaten geslaagd.

Assessments
Het totale slagingspercentage voor de assessments in 2018 was ruim 90%. Er zijn in totaal 285 geslaagden.

Tevredenheidsonderzoeken
Intop Mediationtoets houdt doorlopend tevredenheidsonderzoeken bij kandidaten aan de examens. Uit de onderzoeken die in 2018 zijn gehouden blijkt dat ruim 90 % van de kandidaten (zeer) tevreden is over de organisatie van het theorie-examen en het live-assessment. De resultaten van 2018 zijn weergegeven in verslagen en zijn te downloaden via bijgaande link.

De examencommissie heeft geconstateerd dat de kandidaten vinden dat de examens op een goede/zeer goede wijze zijn georganiseerd.

Het jaarverslag is vastgesteld door de examencommissie en aangeboden aan het SKM- bestuur.

image_print