image_print

Examenbureau Intop

Examenbureau Intop neemt in opdracht van Mediatorsfederatie Nederland (MfN) de examens af ten behoeve van toetreding tot het MfN register. Het behalen van het theorie-examen en het assessment geldt als toetredingseis voor het MfN-register.

Examenbureau Intop is ISO 9001 gecertificeerd, is lid van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) en is aangesloten bij de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Daarnaast heeft Examenbureau Intop een CRKBO erkenning.

Examenbureau Intop staat onder toezicht van een onafhankelijke Examencommissie.

image_print