image_print

Uitstel tweejaarstermijn

Twee jaar

Indien u de basisopleiding heeft afgerond voor 01 januari 2020, geldt dat u twee jaar de tijd heeft om zowel uw theorie-examen als uw assessment te behalen, uw VOG aan te vragen en u te laten registreren in het MfN-register. Bepalend voor deze termijn is de datum van afronding van uw basisopleiding.


Uitstel

Indien u vanwege bijzondere (zwaarwegende) omstandigheden niet binnen de twee jaar kunt deelnemen aan de examens dan kan Intop Mediationtoets uitstel verlenen voor deelname aan één van deze examens (dit ter beoordeling van en afstemming met SKM). Het uitstel wordt in beginsel verleend voor drie maanden. Bij uitzonderlijke gevallen naar bevinding van zaken kan deze termijn worden verlengd in overleg met SKM.

Let op! Vanwege alle coronabeperkingen gaan wij soepel om met het verlenen van uitstel.

 

E-mail

Uitstel kunt u per e-mail aanvragen ( info@mediationtoets.nl) met toelichting van de bijzondere omstandigheden én vermelding van het opleidingsinstituut waar u een  erkende basisopleiding mediation heeft afgerond met vermelding van de einddatum.

image_print