1

Uitleg examinering

Uitleg examinering

Examens Mediator

Het behalen van het theorie-examen en het assessment (live of video) behoren tot de eisen om toe te kunnen treden tot het MfN register.

Theorie-examen

Het theorie-examen mediator wordt schriftelijk/digtaal afgenomen en bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Deze vragen hebben 4 antwoordmogelijkheden. De kandidaat heeft 2 uur de tijd om het examen te maken.

Om voor het examen te slagen wordt beoordeeld of de kandidaat heeft voldaan aan de gestelde norm van minimaal 36 goed beantwoorde vragen. De kandidaat ontvangt schriftelijk de uitslag van het examen met daarbij vermeld het aantal goed beantwoorde vragen.

Kandidaten die geslaagd zijn voor het theorie-examen ontvangen het officiële certificaat "Theorie-Examen MfN - Registermediator" en worden toegelaten tot het assessment.

Kandidaten die niet geslaagd zijn voor het examen kunnen zich opnieuw inschrijven voor een volgend examen. Dit geschiedt op dezelfde wijze als de eerste aanmelding.

 

Keuze Live- of Video-assessment

Zowel bij het live- als het video-assessment moet de kandidaat dezelfde prestatie leveren. De prestatie, zowel van het live- als van het video-assessment, wordt gescoord met het beoordelingsinstrument van dr. H.C.M. Prein door twee assessoren.

 

Live-assessment

Het live-assessment wordt georganiseerd door Intop Mediationtoets. De kandidaat kan zich aanmelden voor een datum op deze website. De locatie, bekwame examenacteurs, casuïstiek en assessoren worden geregeld door Intop Mediationtoets. Voorafgaand aan het live-assessment is er een intake gesprek met de toezichthouder. In dat gesprek wordt de kandidaat voorbereid op de gang van zaken tijdens het assessment. Tijdens het assessment is er begeleiding door een toezichthouder. De kandidaat heeft aansluitend aan de mediation een reflectiegesprek met de assessoren. In dit reflectiegesprek kan de kandidaat aangeven waarom bepaalde interventies zijn gedaan en waarom bepaalde zaken bijvoorbeeld zijn blijven liggen. Dit wordt meegenomen in de beoordeling door de assessoren. Ook wordt de input van de acteurs meegenomen in de beoordeling.

De kandidaat krijgt ter plekke, na een wachttijd van ongeveer 30 minuten, van de assessoren de uitslag. Desgewenst geven de assessoren hierbij een mondelinge toelichting. De kandidaat krijgt schriftelijk de uitslag opgestuurd met de scores per deelcompetentie. Tijdens het live-assessment wordt er, indien de kandidaat hiermee instemt, een video-opname gemaakt van de mediation. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De kandidaat krijgt de SD kaart met de opname mee na afloop van het assessment.

 

Video-assessment

U kunt ook een video-assessment doen. Dat kan via de erkende opleidingsinstituten.

Bij het video-assessment stuurt de kandidaat middels WeTransfer de opname van een mediation van 40 minuten in. De video moet voldoen aan de eisen die in de Handleiding video-assessment staan vermeld. Intop Mediationtoets zorgt voor de beoordeling door twee assessoren in aanwezigheid van een toezichthouder. Bij het beoordelen van het video-assessment is de kandidaat niet aanwezig. Er is geen contact tussen de kandidaat en de assessoren. Er is geen reflectiegesprek en geen uitslaggesprek. De kandidaat ontvangt schriftelijk de uitslag met de scores per deelcompetentie. De namen van de assessoren worden niet vermeld omdat een nagesprek of verdere toelichting op het video-assessment niet tot de mogelijkheden behoort.

 

Hoofdassessoren aan het woord

Dr. Hugo Prein

Mr. Lot van der Heijden de Graaff

Drs. Ton Westerduin

Mr. Toos Bik

Drs. Frank Nelwan

Mr. Wim Meijer

Mr. Frits van der Brug

Dhr. Martin de Groot

Mr. Marion Uitslag

MfN-register

Indien u meer wilt weten over het MfN of het MfN-register dan kunt u hier klikken.

Mr. Judith Simon Emaus van Mediatorsfederatie Nederland geeft uitleg over het MfN-register