image_print

Tevredenheidsonderzoeken

Ten behoeve van de kwaliteitsborging conform ISO 9001 worden er gedurende het gehele jaar tevredenheidsonderzoeken gehouden onder kandidaten van het theorie-examen en het live- en video- assessment.

Uit de onderzoeken die in 2022 zijn gehouden blijkt dat het overgrote merendeel van de kandidaten (zeer) tevreden is over de organisatie van het theorie-examen en het live-assessment door Intop Mediationtoets.

Bijgaand treft u de verslagen aan van de resultaten van de klantenevaluaties van het theorie-examen en het live- en video-assessment van 2022.

Tevredenheidsonderzoek theorie examen
Tevredenheidsonderzoek live-assessment
Tevredenheidsonderzoek video-assessments
image_print