image_print

Privacy Statement

Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Intop Mediationtoets, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30148060.

Deze versie van het privacy statement is gemaakt op 4 juni 2019 en voor het laatst aangepast op 15 november 2022. De meest recente versie staat op mediationtoets.nl.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

We gebruiken persoonsgegevens om:

  • Met u te communiceren.
  • Een identiteitscontrole uit te voeren om u toegang te geven tot uw examen.
  • Indien u geslaagd bent voor zowel het theorie-examen als het assessment (live of video) dit door te geven aan de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) zodat zij u kunnen benaderen voor registratie in het MfN-register.

Van wie hebben we persoonsgegevens?

Van iedereen die zich via www.mediationtoets.nl inschrijft voor een examen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Via www.mediationtoets.nl schrijft u zich in voor een examen. Om het examen zonder (identiteits)fraude en met goed toezicht te laten verlopen verzamelen wij uw “initialen”, “tussenvoegsel”, “achternaam”, “geboortedatum” en “adresgegevens”.

Om te allen tijde voorafgaand aan en afsluitend op het examen met u te communiceren verzamelen we tevens uw “telefoonnummer”, “e-mailadres’’ en “adresgegevens”.

Om deel te nemen aan het examen is het noodzakelijk dat u een MfN-erkende basisopleiding heeft afgerond. Om deze reden dient u ook de door u gevolgde MfN-erkende basisopleiding te vermelden en de einddatum van de opleiding.

Bij de digitale theorie-examens wordt bij de start van uw examen een foto gemaakt van uw gezicht. Om fraude te voorkomen wordt deze foto vergeleken met de foto op uw ID.

Bij het video-assessment dient u een kopie paspoort mee te zenden met de filmopname. Het Bsn-nummer kunt u afschermen of gebruik maken van de KopieID app van de Rijksoverheid. Met het kopie paspoort wordt gecontroleerd of de mediator op het ingezonden video-assessment de betreffende persoon is en wordt fraude voorkomen.

Bij het live assessment wordt voorafgaand aan het examen het identiteitsbewijs van de kandidaat gecontroleerd door de toezichthouder.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden na het behalen van beide examens (theorie-examen en assessment) gedeeld met de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Naast de persoonsgegevens worden de data van het behalen van het theorie-examen en het assessment vermeld.

Hoe gaan we met persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens en resultaten van de examens worden zorgvuldig bewaard. De examendossiers worden max. 3 jaar bewaard. De persoonsgegevens met de examendeelnames, facturen en uitslagbrieven worden max. 25 jaar bewaard.

De foto die voorafgaand aan het digitale examen is gemaakt, wordt de dag na uw examen automatisch verwijderd.

De kopie paspoort die ten behoeve van het video-assessment is toegestuurd wordt binnen een dag nadat de beoordeling van het assessment heeft plaatsgevonden verwijderd.

Binnen Intop Mediationtoets en de examenlocaties kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en daartoe een geheimhoudingsverklaring ondertekend en gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uitslagen van examens worden niet telefonisch doorgegeven maar worden schriftelijk verstuurd.

Recht op inzage

Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien dan kunt u contact opnemen door een e-mail aan ons te sturen (info@mediationtoets.nl). Er is geen mogelijkheid tot inzage in uw examenmateriaal.

Recht op rectificatie en aanvulling

Indien u uw persoonsgegevens wilt corrigeren dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven (info@mediationtoets.nl).

Recht op vergetelheid

Door het maken van een examenboeking heeft u tijdens het boeken ermee ingestemd dat uw persoonsgegevens worden bewaard en doorgegeven aan de Mediatorsfederatie Nederland. U heeft het recht om te vragen om bepaalde persoonsgegevens te laten verwijderen. Hiertoe kunt u contact opnemen via info@mediationtoets.nl.

image_print