1

Jaarverslag

Jaarverslag

Jaarverslag 2021

 

De Examencommissie MfN-register is een commissie van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). De SKM beheert en onderhoudt het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN): het MfN-register.

De Examencommissie MfN-register bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, twee onafhankelijke leden, drie leden namens de opleidingsinstituten, een lid namens het MfN-bureau/SKM en de secretaris (vanuit de examenorganisatie).

De resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken laten zien dat de kandidaten een hoge beoordeling geven aan de organisatie van de examinering.

De examenorganisatie Intop is erkend door en werkt onder toezicht van de Stichting Examenkamer. In 2021 heeft de Stichting Examenkamer audits uitgevoerd en op basis hiervan is de erkenning gecontinueerd. De ISO 9001 certificering (presteren volgens gestandaardiseerde werkprocessen) van DNV-GL is middels een audit in het voorjaar van 2021 weer gecontinueerd. Ook de SKM/het MfN-bureau is tevreden over de uitvoering van de examinering door Intop.

De Examencommissie is tevreden over de kwaliteit van de examinering in 2021.