1

Jaarverslag

Jaarverslag

Jaarverslag 2019 (puntsgewijze samenvatting)

 

De Examencommissie MfN-register is een commissie van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). De SKM beheert en onderhoudt het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN): het MfN-register.

De Examencommissie MfN-register bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, twee onafhankelijke leden, drie leden namens de opleidingsinstituten, een lid namens het MfN-bureau/SKM en de secretaris (vanuit de examenorganisatie).

De samenstelling van de Examencommissie is in 2019 gewijzigd. De heer Bos (Chris Bos & Partners) is in verband met het verlopen van de verlengde zittingsperiode niet langer lid van de Examencommissie. De heer Bos is vervangen door mevrouw Reijerkerk. Ook zij is lid namens een opleidingsinstituut (CvC).

In 2019 heeft Intop Mediationtoets het mogelijk gemaakt om het theorie-examen naast schriftelijk ook digitaal af te leggen. Dit kan op diverse locaties in het land (Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Amersfoort, Rotterdam). In 2019 is het overgrote deel van de theorie-examens digitaal afgenomen.

Het slagingspercentage bij het theorie-examen was 97,1%. Uit de toetsitemanalyses is gebleken dat de examens ruimschoots voldeden aan de gestelde normen. Alle ingezette examens hadden een gelijke zwaarte en betrouwbaarheid.

Bij de assessments (live-video) was het slagingspercentage 86,4 %.

De resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken laten zien dat de kandidaten een hoge beoordeling geven aan de organisatie van de examinering.

In 2019 zijn er door Intop vier deskundigheidsbijeenkomsten georganiseerd voor de instituutsassessoren en de hoofdassessoren. Totaal 25 assessoren hebben hieraan deelgenomen.

De examenorganisatie Intop is erkend door en werkt onder toezicht van de Stichting Examenkamer. In 2019 heeft de Stichting Examenkamer een audit uitgevoerd en op basis hiervan is de erkenning gecontinueerd. De ISO 9001 certificering (presteren volgens gestandaardiseerde werkprocessen) van DNV-GL is middels een audit in het voorjaar van 2019 weer gecontinueerd. Ook de SKM/het MfN-bureau is tevreden over de uitvoering van de examinering door Intop.

De Examencommissie is zeer tevreden over de kwaliteit van de examinering in 2019.