image_print

Jaarverslag & tevredenheidsonderzoeken

Jaarverslag 2022

De Examencommissie MfN-register is een commissie van de Stichting Mediatorsfederatie Nederland (MfN). De MfN beheert en onderhoud het kwaliteitsregister: het MfN-register.

De Examencommissie MfN-register bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, één of twee onafhankelijke leden, drie leden namens de opleidingsinstituten, een lid namens de MfN en de secretaris (vanuit de examenorganisatie).

De resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken laten zien dat de kandidaten een hoge beoordeling geven aan de organisatie van de examinering.

De examenorganisatie Intop is erkend door en werkt onder toezicht van de Stichting Examenkamer. In 2022 heeft de Stichting Examenkamer audits uitgevoerd en op basis hiervan is de erkenning gecontinueerd. De ISO 9001 certificering (presteren volgens gestandaardiseerde werkprocessen) van DNV-GL is middels een audit in het voorjaar van 2022 weer gecontinueerd. Ook de MfN is tevreden over de uitvoering van de examinering door Intop.

De Examencommissie is tevreden over de kwaliteit van de examinering in 2022.

Tevredenheidsonderzoeken 2022

Ten behoeve van de kwaliteitsborging conform ISO 9001 worden er gedurende het gehele jaar tevredenheidsonderzoeken gehouden onder kandidaten van het theorie-examen en het live- en video- assessment.

Uit de onderzoeken die in 2022 zijn gehouden blijkt dat het overgrote merendeel van de kandidaten (zeer) tevreden is over de organisatie van het theorie-examen en het live-assessment door Intop Mediationtoets.

Bijgaand treft u de verslagen aan van de resultaten van de klantenevaluaties van het theorie-examen en het live- en video-assessment van 2022.

 

Tevredenheidsonderzoek theorie examen
Tevredenheidsonderzoek live-assessment
Tevredenheidsonderzoek video-assessments
image_print