image_print

Algemene informatie

Informatie theorie-examen

Het theorie-examen mediator wordt schriftelijk/digtaal afgenomen en bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Deze vragen hebben 4 antwoordmogelijkheden. De kandidaat heeft 2 uur de tijd om het examen te maken.

Om voor het examen te slagen wordt beoordeeld of de kandidaat heeft voldaan aan de gestelde norm van minimaal 36 goed beantwoorde vragen. De kandidaat ontvangt schriftelijk de uitslag van het examen met daarbij vermeldt het aantal goed beantwoorde vragen.

Kandidaten die geslaagd zijn voor het theorie-examen ontvangen het officiële certificaat "Theorie-Examen MfN - Registermediator"

Kandidaten die niet geslaagd zijn voor het examen kunnen zich opnieuw inschrijven voor een volgend examen. Dit geschiedt op dezelfde wijze als de eerste aanmelding.

 

Keuze Live- of video-assessment

Zowel bij het live- als het video-assessment moet de kandidaat dezelfde prestatie leveren. De prestatie wordt gescoord met het beoordelingsinstrument van dr. H.C.M. Prein door twee assessoren.

 

Live assessment

Het live assessment wordt georganiseerd door Intop Mediationtoets. De kandidaat kan zich aanmelden voor een datum op deze website. De locatie, acteurs, casuïstiek en assessoren worden geregeld door Intop Mediationtoets. Tijdens het live-assessment is er begeleiding door een toezichthouder. De kandidaat heeft een reflectiegesprek met de assessoren. In dit reflectiegesprek kan de kandidaat aangeven waarom bepaalde interventies zijn gedaan en waarom bepaalde zaken bijvoorbeeld zijn blijven liggen. Dit wordt meegenomen in de beoordeling door de assessoren. Ook wordt de partijen gevraagd hoe zij de mediation hebben ervaren.

De kandidaat krijgt ter plekke, na een wachttijd van ongeveer 30 minuten, van de assessoren de uitslag. De assessoren geven hierbij een mondelinge toelichting op de uitslag. De kandidaat krijgt schriftelijk de uitslag opgestuurd met de scores per deelcompetentie. Tijdens het live assessment wordt een video-opname gemaakt van de mediation. De kandidaat krijgt de SD kaart kosteloos mee na afloop van het assessment.

 

Video-assessment

Bij het video-assessment stuurt de kandidaat middels WeTransfer de opname van een mediation van 40 minuten in. De video moet voldoen aan de eisen die in de Handleiding video-assessment staan vermeld. Intop Mediationtoets zorgt voor de beoordeling door twee assessoren in aanwezigheid van een toezichthouder. Bij het beoordelen van het video-assessment is de kandidaat niet aanwezig. Er is geen contact van de kandidaat met de assessoren. Er is geen reflectiegesprek en geen uitslaggesprek. De kandidaat ontvangt schriftelijk de uitslag. De namen van de assessoren worden niet vermeld omdat een nagesprek of verdere toelichting niet tot de mogelijkheden behoort.

image_print