image_print

Deelnamevoorwaarden video-assessment

1. Een kandidaat kan alleen dan de video inzenden indien aan elk van de hieronder genoemde voorwaarden is voldaan.

2. Deelname aan het video-assessment is alleen mogelijk op voorwaarde dat de kandidaat als doel heeft zich te registreren als MfN registermediator. De eisen om te registeren als MfN registermediator zijn vermeld op de website van het MfN.

3. De kandidaat heeft met goed gevolg een mediation basis opleiding/training bij een door het MfN erkend instituut gedaan en het theoriedeel ("theorie-examen") van het examen met succes afgelegd. De kandidaat dient binnen 2 jaar na afsluiting van de opleiding/training het video-assessment examen af te leggen.

4. Inzendingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

5. Indien een kandidaat binnen twee weken na inzending van de video geen bevestiging heeft ontvangen, dient hij/zij onverwijld contact op te nemen met de examenorganisatie.

6. De kosten van de beoordeling van het video-assessment worden per 1 januari en/of per 1 juli bekend gemaakt op onze website.

7. De betaling dient binnen twee weken te geschieden. Bij het niet betalen binnen de termijn wordt een herinnering verstuurd. Aan de eerste betalingsherinnering zijn geen kosten verbonden. Bij de tweede en derde herinnering wordt € 5,00 in rekening gebracht. Er wordt geen bevestiging van ontvangst van de betaling verzonden.

8. Het insturen van een video met bijgaand aanmeldingsformulier betekent een definitieve opdrachtverstrekking. Annuleren is niet mogelijk.

9. De termijn van beoordeling van de video is in principe vijf weken. Indien er een eigen instituutsassessor is aangevraagd, dan is de termijn van beoordeling afhankelijk van de beschikbaarheid van betreffende assessor.

10. De uitslag wordt uitsluitend schriftelijk aan de kandidaat verstrekt. De kandidaat ontvangt de eindscore en de lijst van 10 of 11 scores (afhankelijk van het wel of niet van toepassing zijn de competentie 5c).

11. Over de uitslag kan noch mondeling noch schriftelijk worden gecorrespondeerd met de examenorganisatie.

12. De kosten van de video-beoordeling treft u aan op de tarievenlijst pagina.

13. De kandidaat is bekend en gaat akkoord met hetgeen is gesteld in deze voorwaarden, het Examen- reglement Video-Assessment en het Reglement Klacht en Bezwaar Video-beoordeling.

 

versie: 15v6

image_print